Eşit işe eşit ücret bağlamında APK uzmanları üvey evlat mı?

ADYED, Araştırmacı ile APK uzmanlarının aleyhlerine oluşan ücret adaletsizliği ve dengesizliğinin giderilmesi için mücadelesini sürdürüyor.

Eşit işe eşit ücret bağlamında APK uzmanları üvey evlat mı? Sağlık

Araştırmacılar Dayanışma Yardımlaşma ve Eğitim Derneği (ADYED) yaptığı açıklamada,

"Bizler, yıllarca Sağlık Bakanlığında orta ve üst düzey yöneticilik kadrolarında; şube müdürü, il sağlık müdür yardımcısı, hastane müdürü ve müdür yardımcısı gibi idari kadrolarda çalışmakta iken 2011 yılında 6223 sayılı yetki kanunu çerçevesinde çıkarılan 663 sayılı KHK ile mali olarak mağdur edilen, statü kaybına uğratılan ”Araştırmacı” kadrolarına atananlarız.

17.01.2014 tarihli ve 6514 sayılı kanun ile 663 sayılı KHK ye ek bir madde eklenmiş ve Araştırmacıların mali hakları tekrar verilmiş iken, 20.02.2014 tarihli ve 6525 sayılı Kanun 27.02.2014 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yasalaşmış olup "Özel Kanun hükmü Genel Kanunla” yok sayılmıştır. Böylece aynı ay içinde Araştırmacılar bir kez daha müktesep haklarında mali kayba uğramışlardır.

2011 ve 2015 yıllarında da  657 sayılı Kamu Personeli Kanununun ”Eşit İşe Eşit Ücret” amacıyla yeniden yapılandırılması çalışmasında sorunlara çözüm getirmek yerine aynı işi yapanlar arasında "eşit ünvana eşit ücret" gerçekleşmiş olup ,ücret uçurumu ve üretken olmayan aynı işi yapan, birden çok ünvanlı kadrolar oluşmuştur.

-Araştırmacıların KHK ile getirilen düzenleme sonucu maruz kaldıkları ücret adaletsizliğinin giderilmesi ,birçok Bakanlık da olduğu gibi bir üstü olan Daire Başkanı ile arasında oluşan ücret farkının, Daire Başkanı ile Genel Müdür Yardımcısı arasında olduğu gibi makul bir düzeye getirilmesi gerekmektedir. Araştırmacı olarak atanmış sayılan personel ile şube müdürü, kariyer uzmanı ile daire başkanı arasındaki mali farkın büyüklüğü de kamuoyunun malumlarıdır.

-APK uzmanı kadrosunda çalışanlar arasında da farklı uygulamalar mevcut olup İçişleri Bakanlığında ve TRT de “Kariyer Uzmanı” kadrosuna geçiş hakkının APK uzmanlarınada verilmesi hakkaniyeti sağlayacaktır. Böylelikle diğer kamu kurumlarında değişik ek göstergelerle (2200-3000-3600 gibi ) çalışan APK uzmanları arasında da gelir adaletsizliği giderilmiş olacaktır.

Sağlık Müdürlüklerinde sözleşmeli “ Uzman ” kadrolarına dışarıdan personel alarak istihdam sağlanırken, teşkilatta bulunan Araştırmacı ve APK Uzmanlarından yararlanılmaması kamuda israfa sebep olmaktadır. Kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesi, kaynak kullanımında israfın önlenmesi için isthdamda  bu kadrolardan da  yararlanılması uygun olacaktır..

Ülkemizin bulunduğu şartlarda; kamu kaynaklarının verimli kullanılması, binlerce personel arasındaki gelir uçurumunun giderilmesi, atıl ve pasif olan kamu kadrolarının üretken, aktif hale getirilmesi önemli bir kamu yararı sağlayacaktır. Ayrıca birlik ve beraberliğin, aidiyet duygusunun büyütülmesine, mobbing duygu ve psikolojisinden kurtulmalarına önemli katkısı olacaktır. Bu mağduriyeti yaşayan  personel ve aileleri düşünüldüğünde,  binlerce kişi yapılacak düzenlemeleri beklemektedir.

Son yıllarda ülkemizin üzerinde oynanan kirli oyunlar neticesi çok sayıda kamu personeli görevinden atılmış ya da  açığa alınmıştır.Kamuda oluşan bu açığın yetişmiş, nitelikli, tecrübeli ve daimi Devletinin yanında yer alan Araştırmacı ve APK Uzmanlarının, yapılacak bir kanuni düzenlemeyle “Kariyer Uzmanı” kadrolarına alınarak,  binlerce Milli Güç Unsuru personelin üretken hale getirilmesi Milli Menfaatler açısından da yararlı olacaktır.

Araştırmacı ile APK uzmanlarının aleyhlerine oluşan ücret adaletsizliği ve dengesizliğinin giderilmesi, mali mağduriyetlerin önlenmesi, özlük ve mali haklarının TSK'den ayrılıp Araştırmacı kadrolarına atananlar gibi eski kadro ve unvanları temel alınarak belirlenmesi veya İçişleri Bakanlığı ve TRT Teşkilat yasalarında olduğu gibi Strateji Uzmanı (kariyer uzmanı) olarak atanmalarının sağlanması, eski görevlerine dönmek isteyenlerin kariyerlerine uygun mühendis mimar vb. veya en son görev yaptıkları kadro unvanlarına dönmeleri veya KHK'ler öncesi Kadro unvanlarına iade edilmeleri ile geçmişte yaptıkları görev unvanlarına göre kazanılmış özlük haklarının geri verilmesi yüksek müsaadenizle arz ve talebimizdir. "

 • SAĞLIK-SEN DE DELEGE VE TEŞKİLATLAR "SEMİH DURMUŞ" DEDİ
 • Eşit işe eşit ücret bağlamında APK uzmanları üvey evlat mı?
 • Diyanet hayvanlara işkence ile ilgili açıklama yaptı
 • Camilere standart getiriliyor
 • Çin'de her gün 7 bin 500 kişi kanserden ölüyor
 • Talasemi ve lösemi hastaları piyasada ilaç bulamıyor
 • Göz sağlığı okul başarısını etkiliyor
 • "Türkiye'de ikinci ölüm nedeni Kanser"
 • İlaç satmayan eczaneye ceza geliyor
 • Sağlık Bakanı Akdağ: Kocaeli Şehir Hastanesini yetiştireceğiz
 • Çiğ sütle ilgili önemli düzenleme
 • Bakan Akdağ, acil servislerde yoğunluğu önleyecek projeyi açıkladı
 • Virüsler birbirleriyle konuşuyor!
 • Vatandaş artık 'nadir testler' için para ödemeyecek
 • Sağlık Bakanı Recep Akdağ, o reflü ameliyatı için talimat verdi
 • Diyabet hastalarına müjde!
 • Zam öncesi ilaçlar yok olunca açıklama geldi: Cezai işlem uygularız
Yorum Yaz


Yorumlar

Yaşar Başaran @Adalet bunun neresinde

08 Mart 2018 23:41

Kasım 2011 tarihinde kamuda yeniden yapılanma sürecinde 663 Sayılı KHK yayımlanarak EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET bağlamında yola çıkılmıştır. 663 sayılı KHK ile görevden alınan yöneticilere şahsa bağlı olarak ARAŞTIRMACI ünvanı verildi. 663 Sayılı KHK'dan önce görevden alınan yöneticilere A.P.K Uzmanlığı veriliyordu. Araştırmacıları temsil eden dernekler vesilesi ile 375 sayılı ek ödeme katsayılarında artiş sağlanarak Şube Müdür yardımcısının ek ödeme oranı ile sabit hale getirilerek bir nebzede olsa mağduriyetleri giderilmiş oldu. Lakin geçmişte aynı görevlerde bulunmuş olan il Müdürlüğü, İl Müdür yardımcılığı, Dire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük ve daha üst düzeyde görev almış olan APK Uzmanları ve ARAŞTIRMACI adı altında bulunan şahsa bağlı olarak çalışanlardan APK Uzmanlarının ek ödeme adaletsizliğini 2011 yılından bu tarafa hükümetin, Devlet personel başkanlığı ve maliye bürokratlarının EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET konusundaki duyarsızlığından dolayı bugün halen APK Uzmanları İTFAİYE ON BAŞI ve ÇAVUŞLARI ile aynı ek ödemeyi almaya devam ediyorlar. Gelmiş olduğumuz noktada Sağlık Bakanlığı 663 Sayılı KHK’dan tekrar eski sisteme dönmüş Kurum Başkanlıkları Genel Müdürlüğe dönüşmüş. İllerde bulunan Genel Sekreterlikler ile İl Halk sağlık Müdürlükleri lağvedilmiş eskiden olduğu gibi İl Sağlık Müdürlükleri eski yapılarına döndürülmüştür. Bu bağlamda Sağlık Müdürlükleri ve hastanelere UZMAN istihdamı gündeme gelmiş fakat APK Uzmanları yine görmezden gelinmiştir. Sağlık Bakanlığında en son yapılan yapılanmada Daire Başkanlığı sevyesinde görevden alınanlara KARİYER UZMANLIĞI olan SAĞLIK UZMANLIĞI verilerek görevden alınanların maaş ve ek ödemelerinde hiçbir kayıpları olmamıştır. Görevden alınarak Sağlık Uzmanlığı verilenlerle benzer görevde bulunan APK Uzmanları olarak aynı haklardan yaralanmak istiyoruz. APK Uzmanları olarak bu mağduriyetlerimizi yetkili memur sendikalarına her toplu görüşme öncesi dosyalarımızı ileterek bizzat durumumuzu ifade etmemize rağmen memur sendikalarından bizim konumuzla alakalı en ufak bir gayret göstermemişlerdir. 2017 yılında yapılan hükümetle memur sendikaları arasında yapılan görüşme talepleri öncesi TÜM SAĞLIK SEN bizim taleplerimizi dikkate alarak sendika talepleri arasında APK Uzmanlarının mağduriyetine dikkat çektikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Mecliste Siyasi Parti temsilcilerini ve önceden tanışık olduğumuz Millet vekillerini de ziyaret ettik. TALEPLERİMİZİ anlattık lakin APK Uzmanlarının lehine hiç bir gelişme olmadı. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun yeniden revize edileceği husunda T.B.M.M Dİlekçe komisyonu başkan ve üyelerine dilekçelerimizi ve konunun ivedilikle düzeltilmesini talep ettik oradan da her hangi bir netice alamadık. Son çare olarak konuyu yargıya taşıyarak Bölge İdare Mahkemelerine davalarımız açarak halen açmış olduğumuz davalar Danıştay ve Anayasa Mahkemesinde devam etmektedir. APK Uzmanlarının çilesi anlayacağınız halen devam etmektedir. Mağduriyetlerimiz giderilene kadar yazmaya çizmeye ve söylemeye devam edeceğiz.

Aydın DEMİR @Adalet Mülkün Temelidir.

08 Mart 2018 12:50

Merhaba artık hamaset nutuklarından bıktık bizi kesmiyor. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz . Biz "adaletin ve doğrunun" peşindeyiz bu kimin işine yararsa yarasın ... Artık çözüm istiyoruz. Bu ülkenin insanları bunu hakketmiyor , yapabileceklerimizi neden yapmıyoruz aklım almıyor. Doğruyu yapan kim olursa alkışlarım. Marifet takdire değerdir.

Çok Okunanlar

EDİTÖR SEÇİMİ

Namaz VakitleriHava Durumu

Haber Scripti: Medya İnternet | Hosting Yer Sağlayıcı: MiTelekom