Ankara İl Sağlık Müdürlüğü hukuk tanımazlığını sürdürüyor!

Ankara Sağlık İl Müdürlüğü sürekli işçi kadrosuna geçirilen ve yeni doğum yapan anne işçiye yönelik kanun tanımazlığını sürdürüyor.

PAYLAŞ

Haber portalımıza Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nün hukuk tanımazlığıyla ilgili gelen ihbarda; İl Sağlık Müdürlüğü emrinde taşeron çalışmakta iken 696 sayılı KHK ile 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren sürekli işçi kadrosuna geçirilen ve yeni doğum yapan anne işçilerimize yönelik kanun tanımazlık şikâyetleri aldık. Yetkili sendika (Öz-Büro İş Sendikası) ile yaptığımız görüşmeler iddiaları doğrular nitelikteydi. İl Sağlık Müdürlüğünde Maaş ve Döner Sermaye Birim Sorumlusu Uzman M.A. adlı şahsa ulaşılamamıştır. Gerek Öz-Büro İş Sendikası ile yaptığımız görüşmede gerekse Bakanlık yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, yeni doğum yapan annelere yönelik İLAVE TEDİYE ödemeleri ücretsiz izne çıkana kadar çalışılmış gibi sayılarak kesinti yapılmadan ilave tediye ödeneceği vurgulanmıştır.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine seslenerek, yeni doğum yapan gözü yaşlı anneler adına bu konuyu burada gündeme getirmek boynumuzun borcu olduğunu bildirmek istiyoruz.

Bilindiği üzere 4857 iş kanunun 74. maddesinde analık halinde çalışma ve süt izni düzenlenmiş, aynı kanunun 55. Maddesinde kadın işçilerin 74. maddesi kapsamında doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları süreler yıllık izin hakkının kazanılmasında çalışılmış gibi sayılan haller arasında sıralanmıştır.

Ve Ayrıca Her yıl Cumhurbaşkanlık tarafından 6772 sayılı Sürekli işçilerin İlave Tediye Ödenmesi Kanun kapsamında;

Madde 4- Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur. (3) Aylık istihkakların hesabında fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri gibi esas ücrete munzam tediyeler nazarı itibara alınmaz. Bu tediyelerden çeşitli işçi sigortalarının icabettirdiği primler kesilmez ve bu paralar borç için haczedilemez. Mezkür ilave tediyeler, tediye tarihinde işçinin işinden ayrılmış olup olmadığına bakılmaksızın işçinin ilave tediyenin taallük ettiği yıl içinde o yerde veya aynı idare, teşekkül ve müesseseye ait muhtelif yerlerde geçmiş olan hizmetlerinin yekünu nispetinde ve son çalıştığı yerde ödenir. İşçinin bu tediyelere esas olacak çalışma süresinin hesaplanmasında iş veya hizmet akdinin devamı müddetine rastlıyan kanuni ve idari izinlerle hastalık izinleri, hafta tatili ve genel tatil günleri çalışılmış gibi hesaba katılır. Münavebeli işçilerin münavebe sebebiyle çalıştırılmadıkları günler çalışmış gibi sayılır…

Hükmüne rağmen yıllardır bu uygulamaya devam edildiği, neden ve niçin ödenmediği merak konusudur. Bu Birime yönelik CİMER şikayetleri o kadar çok artmış ki… Neden sessiz kalındığı merak konusudur…

Öz-Büro İş Sendikası bu konu hakkında üyeleri için yasal hakları son ana kadar takip edeceklerini ve bu zulme ortak olmayacaklarını belirtmişlerdir. Bir başka önemli sorunlardan biri olan Ankara 112 Acil İstasyonların mesaileri hakkında haberimizi paylaşacağız.

Öz-Büro İş Sendikasının işçilere yönelik bu mücadelesini takdir ediyor diğer sendikaların da desteğini bekliyoruz.

Haber Terapi

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN