Döner Sermayede Riskli Birim Farkı Azaltıldı

Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesislerinde görevli personele ek ödeme yapılmasına dair yönetmelik 04/03/2020 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır

PAYLAŞ

Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık tesislerinde görevli personele ek ödeme yapılmasına dair yönetmelik 04/03/2020 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır. Bu yönetmelik önceki 2006 tarihli ve kamu hastaneleri kurumu personeli döner sermaye yönetmeliklerini yürürlükten kaldırmış ve 1 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu yönetmelik 2. ve 3. Basamak sağlık hizmeti verilen sağlık tesislerinde uygulanacaktır. Birinci basamak sağlık hizmeti ile ilgili 28.11.2014 tarihli yönetmelik halen yürürlüktedir.

Özellikli sağlık hizmetleri sunan alanlarda çalışan personel (yoğun bakım, acil gibi) katsayıları artırımlı olarak standart (eski düzenlemede yardımcı sağlık personeli katsayısı 0,40 iken özellikli hizmetlerde görev yapan 0,50’ydi) iken yeni düzenleme ile Tıbbi Hizmet Sunum Alan Oranı Tablosu ile sağlık hizmeti sunulan alanlar 36 ayrı parametreye ayrılmıştır (Örneğin Acil Hizmetler 3. Seviye %29, Acil Hizmetler 1. Seviye %22, Palyatif %4, Radyoterapi %2)

Tıbbi Hizmet Sunum Alan Oranı Tablosu altına esnekleşme politikalarına yönelik “Tıbbi hizmet sunum alan oranına, mesaisini tamamlayan, 32 saate kadar nöbet tutan ve karşılığında izin kullanmayan personel için %2, mesaisini tamamlayan, 32 saat ve üzeri nöbet tutan ve karşılığında izin kullanmayan personel için ise %4 eklenir, hükmü eklenmiştir.

Yönetmelikte ; Personelin mesai dışı çalışma, daha fazla nöbet tutması ve izin kullanmamasına, özellikli hizmetlerde çalışmasına yönelik teşvikler bulunuyor.

Kaynak: www.personelsağlık.net

Haber Terapi

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN