Cumhurbaşkanlığı Eğitim Ve Öğretim Politikaları Kurulunun Psikoloji Lisans Eğitiminin Büyük Oranda Uygulama Gerektiren Mahiyeti Ve Yükseköğretimde Kalitenin Korunması Amacıyla Örgün Olarak Yapılmasının Daha Uygun Olacağı Yönünde Bir Rapor Hazırladığını Ve Haberleri

Cumhurbaşkanlığı Eğitim Ve Öğretim Politikaları Kurulunun Psikoloji Lisans Eğitiminin Büyük Oranda Uygulama Gerektiren Mahiyeti Ve Yükseköğretimde Kalitenin Korunması Amacıyla Örgün Olarak Yapılmasının Daha Uygun Olacağı Yönünde Bir Rapor Hazırladığını Ve Haberleri