Etiketler

Ayasofya Camii'sinin karar gerekçesi açıklandı

Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararının iptaline oy birliğiyle karar veren Danıştay 10. Dairesinin gerekçesi açıklandı.

Danıştay'ın Ayasofya'nın camii statüsünde olduğu yönünde karar verdiği iddia edildi!

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve yazarı Okan Müderrisoğlu dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı. Müderrisoğlu, "Danıştay'dan edindiğim izlenim Ayasofya'nın statüsü cami statüsüdür şeklinde olduğudur." dedi.

Danıştay Savcısı: Ayasofya'yı açmak Cumhurbaşkanlığının takdirindedir!

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneğinin avukatı Selami Karaman, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararının iptalini istedi.

Danıştay'dan nöbet süreleri ile ilgili önemli karar!

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yönetmelikte yer alan ve çalışma saatleri dışındaki nöbet sürelerinin fazla çalışma sayılmayacağını öngören düzenlemenin iptal edilmesi gerektiğini belirtti.

Bakan Recep Akdağ, sağlık’ta 2. reformu başlattık

Türkiye genelinde sağlık hizmetlerinde personel ve hizmet açısından bir gerileme ve sıkıntı yaşandığını kabul eden Bakan Recep Akdağ, sorunları aşmak için yeni bir reform süreci başlattıklarını açıkladı.

Anayasa Mahkemesi ve Danıştay'dan flaş açıklama

Anayasa Mahkemesi ve Danıştay'dan İstanbul ve Ankara'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin flaş açıklamalar geldi.

Danıştay eş durumu mazeretine ilişkin kısıtlamanın yürütmesini durdurdu

Danıştay, bütün sağlık çalışanlarına tanınan eş durumu mazeretinden yararlanma hakkının tabip ve uzman tabiplere(stratejik personel) kısmen kısıtlanmasıyla ilgili 7. fıkranın yürütmesi durduruldu.

Eğitim-Sen, Danıştay'dan yürütmeyi durdurma kararı aldırdı

Danıştay, imam hatip lisesi müdür ve öğretmenlerine dini konularda halkın bilgilendirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunma görevi veren yönetmelik hükmünün yürütmesini durdurdu.

Sağlık çalışanına ek ödeme yapılacak

Danıştay'ın devlet hastanelerinde ödenen ek ödemeyi durdurmasıyla 2014'ten bugüne kadar ek ödeme yapılamıyordu. Danıştay, yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı ve buna göre ek ödemeler yapılacak

Sağlıkçılara kesinti piyangosu

Sağlık-Sen olarak, sağlık çalışanlarının döner sermayesinden alınan gelir vergisi kesintisini yargıya intikal ettirerek, yürütmeyi durdurma kararı alındı.

Döner sermayeden gelir vergisi kesilmesine Danıştay dur dedi!

Danıştay 4. Dairesi, Sağlık-Sen’in başvurusu üzerine döner sermayeden gelir vergisi kesilmesini sağlayan yönetmelik hükümlerinin yürütmesini durdurdu.

Danıştaydan üniversitedeki hekimler için nöbet ücreti kararı

Yüksek Mahkeme bir üniversite hastanesinde Yükseköğretim Kanunu'na göre çalışan kadın doğum uzmanına nöbet ücreti verilmemesini hukuka aykırı buldu

Danıştay’dan şiddet mağduru sağlık çalışanına 'açıklama özgürlüğü'

Danıştay 15. Dairesi, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının basınla paylaşılmamasını düzenleyen genelgenin yürütmesini durdurdu.

Danıştay, "Patoloji doktoru acilde nöbet tutamaz" dedi

Danıştay 5. Dairesi, patoloji uzmanı bir doktorun acilde nöbet tutmasını hukuka aykırı bularak iptal etti.

Danıştay hekimlerin çalışma hakkını sınırlandıran maddeleri iptal etti!

Hekimlerin çalışma haklarını sınırlandıran yönetmelik hükümleri hakkında iptal kararı.

Hastane otopark ücretlerini kaldırın!

Danıştay'ın Cerrahpaşa Tıp Fakültesi otoparkı için verdiği emsal niteliğindeki karar, tüm hastaneler için uygulanmalı.

Danıştay eczaneler hakkındaki yönetmelik maddesini durdurdu

Danıştay 15. Dairesi,5 yıl süre ile aynı yerde faaliyette olan eczanenin bulunduğu binada sağlık kurum ve kuruluşu açılması kuralı hakkında yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

Stratejik sağlık personeli için emsal karar.

Danıştay, hekimlerin “stratejik personel” olarak tanımlanmasıyla atama ve nakillerde ayrımcılığa uğratılmalarına sebep olan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe uygun olması gerektiğine karar verdi.

Danıştay ebeleri sevindirdi.