Etiketler

Yerli ilaç sanayi uluslararası pazara açılıyor

Türkiye'nin yakın coğrafyada ilaç ve biyobenzer ürün talebini karşılamak için uluslararası pazara açılıyor.

İlaç sektöründe Ar-ge üretim ve yönetim merkezi, Türkiye

'Türkiye ilaç sektörü eylem planı strateji belgesi eylem planı yayımlandı. Ülkemiz ilaç sanayini uluslar arası rekabet gücüne sahip dünya ihracatından daha fazla pay alan küresel bir oyuncu haline getirmek' amacıyla '' İlaç sektöründe Ar-ge üretim ve yönetim merkezi Türkiye'' vizyonu ile hareket etmek için 2015-2018 strateji belgesi yayınlandı.