Geçici işçiliğe 'sınırlı' izin

Geçici işçi sözleşmesi, iş sözleşmesinin askıda kaldığı hallerde bu hallerin devamı süresince, aralıklı ve dönemsel işlerde ise en fazla 4 ay süreyle yapılacak

PAYLAŞ
Haber Terapi -

Geçici istihdam ile ilgili taslak tamamlandı. Taslağa göre, mevsimlik tarım işlerinde, askerlik ve doğuma giden işçi yerine, ev hizmetlerinde, geçici işçi çalıştırılabilecek. Greve gidenin yerine geçici işçi alınamayacak.

Özel istihdam bürolarına geçici iş ilişkisi kurma yetkisi veren Özel İstihdam Büroları Yönetmelik Taslağı tamamlandı. Taslağa göre, mevsimlik tarım işlerinde, askerlik ve doğum izni gibi iş sözleşmesinin askıda kaldığı hallerde, ev hizmetlerinde, günlük işlerden sayılmayan aralıklı işlerde, mevsimlik işler hariç dönemsel işlerde, işverenler, geçici iş ilişkisi kurma yetkisi bulunanözel istihdam büroları aracılığıyla öngörülen süreler dahilinde geçici işçi çalıştırılabilecek. Özel istihdam büroları geçici süreli çalıştıracağı işçi ile iş sözleşmesi, işveren ile geçici iş sağlama sözleşmesi yapacak. İşveren ile yapacağı sözleşmede, sözleşmenin başlangıç, bitiş tarihi, işin niteliği, özel istihdam bürosunun hizmet bedeli gibi yükümlülüklere yer verilecek. Geçici işçi, sözleşmesi bittikten sonra başka yerde çalışabilecek.

İki kere uzatma...

Geçici işçi sözleşmesi, mevsimlik tarım işleri ve ev hizmetlerinde süre sınırı olmaksızın, iş sözleşmesinin askıda kaldığı hallerde bu hallerin devamı süresince, aralıklı ve dönemsel işlerde ise en fazla 4 ay süreyle kullanılabilecek. Dönemsel işler hariç diğer işlerde sözleşme toplam 8 ayı geçmemek üzere en fazla iki defa uzatılabilecek. İşveren, belirtilen sürenin sonunda aynı iş için altı ayı geçmedikçe geçici işçi çalıştıramayacak.
Toplu işçi çıkarılan işyerlerinde 8 ay süresince, kamu kurum ve kuruluşları ile madencilik sektöründe özel istihdam bürolarınca geçici iş ilişkisi kurulamayacak. Ayrıca, geçici işçi çalıştıran işyerinde, grev ve lokavt olması halinde bu işyerlerinin hakları saklı kalmak kaydıyla geçici işçi çalıştıramayacak. Geçici işçi sayısı işyerinde çalışan işçi sayısının dörtte birini geçmeyecek. 10 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde ise 5 işçiye kadar geçici iş ilişkisi kurabilecek. Geçici işçiler, işyerlerinde sosyal hizmetlerden diğer çalışanlarla aynı oranda yararlanabilecek. Maaşlarının ödenip ödenmediği ise çalıştığı süre boyunca her ay işveren tarafından kontrol edilecek.

OFİS AÇMAK ZORUNLU

Özel istihdam bürolarının geçici iş ilişkisi kurabilmeleri için iki yıl faaliyette bulunmuş olmaları ve brüt asgari ücret tutarının 200 katına denk teminat yatırmaları gerekiyor. Yönetmelik, faaliyetlerini internet üzerinden yürüten özel istihdam bürolarına geçici iş ilişkisi yapabilmeleri için ofis açmaları şartı getiriyor. İŞKUR, özel istihdam bürolarının geçici iş ilişkisi kurma yetkisini iptal edebilecek. Özel istihdam bürosunun faaliyet izni, geçici işçilerin yüzde 10’un ücretinin mücbir sebepler dışında 20 gün içinde ödenmemesi hallerinde iptal edilecek. İşçinin maaşı sözleşmede belirtilen oranın altında ödenmesi, yazılı sözleşme şartına uyulmaması, kayıt dışı işçi çalıştırılması, iş ilişkisine yönelik kanunda belirtilen sürelerin uygulanmaması durumlarında da büro yetkileri iptal edilecek. 2004 faaliyete geçen özel istihdam bürolarının sayısı şu anda 451 oldu. Bu süre içinde toplam 330 bin 496 kişi bu bürolar üzerinden istihdam edildi.
 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN