İrfan YOKUŞ Kimdir?

Manevi İlkeli Liyakatlı Sendikalar Konfederasyonu'na bağlı Mil-Tarım Orman Sen Genel Başkanı Dr. İrfan YOKUŞ kimdir?

PAYLAŞ

Dr. İRFAN YOKUŞ

1977 yılında Sivas'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivas'da, lise öğrenimini ise Bursa Ziraat Meslek Lisesinde tamamladı. 2000 yılında Mustafa Kemal Üniversitesi, İskenderun Meslek Yüksek Okulu, Tarım Alet ve Makinaları Bölümü, 2004 yılında ise Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalı Tarımsal Kökenli Yenilenebilir Enerji Kaynakları alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 

2019 yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalı'nda doktora eğitimini tamamlamıştır.   

Tüm bunlara ilaveten Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde iki dönem olmak üzere Yüksek Lisans düzeyinde İşletmelerde Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi ve Gelişimi, İşletmelerde Fonksiyonel Analiz ve Yönetsel Kültür olmak üzere toplam 4 özel ders almış ve başarılı olmuştur.

2007 yılında Macaristan Deprecen Üniversitesi'nde Uluslararası Projelerde Kapasite Geliştirme, 2009 yılında Hollanda Wageningen Üniversitesinde Ürün Değer Analizi ve Tedarik Zinciri Yönetimi, 2010-2011 yıllarında Almanya Trier Üniversitesi Materyal Akış Yönetim Enstitüsü'nde Tarımsal Kökenli Biyoyakıtlar, 2012 yılında İsveç LRF'de Organik Tarım,  2013 yılında JICA (Japan International Cooperation Agency) davetlisi olarak Japonya ve Filipinlerde yapılan Katılımcı Yerel Sosyal Kalkınma Eğitimine katılarak Iida City şehrinde yapılan sempozyumda Türkiye'yi temsil ederek "Gelişmekte Olan Ülkelerde Katılımcı Yaklaşımlar" konulu sunum yaptı.

Yine 2013 yılında Çek Cumhuriyeti'nde Yetişkin Eğitiminde Yaratıcı Teknikler konularında eğitim almıştır.

Diğer taraftan Los Angeles Merkezli Kırsal Kalkınma Örgütü'nden uzaktan Toplum Tasarımı ve Proje Tasarımı eğitimi almıştır.

2019 yılında ÇAD Encemine Tarım ve Hayvancılık kapsamında özel rapor hazırlanmasında görev aldı.

Sivas İl Müdürlüğü'nde çalıştığı sürede Tarım ve Kırsal Kalkınma Stratejisi Oluşturma, İl  Gelişme Planı Hazırlama, İl Master Planı ve Bölgesel Master Planı Hazırlama, Tarım ve Kırsal Eylem Planı Oluşturma gibi farklı konularda çalıştı.

Türkiye Fransa Eşleştirme Projesinde Sivas IPARD Eğitim Koordinatörü olarak görev yaptı.

Türkiye’nin ilk ve tek en başarılı IFAD projesi kabul edilen Birleşmiş Milletler Teknik Desteği ile yürütülmüş olan Sivas-Erzincan Kalkınma Projesinde 7 yıl Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü yaptı.

Sivas İli Süt ve Arıcılık Sektörü için Tedarik Zinciri Yönetimi adına Stratejik Yatırım Planı hazırlanmasında görev aldı.

İngilizce bilmekte olan İrfan YOKUŞ 1996 yılından bugüne Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı personeli olarak çalışmakla birlikte 2015-2017 yılları arasında Sivas Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü olarak görev yapmış olup halen aynı kurumda Ziraat Yüksek Mühendisi olarak görev yapmaktadır. 

 

Haber Terapi

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN