Personel alım ilanı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

PAYLAŞ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı Tapu Müdürlüklerinde 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 
7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28/06/1978 tarihli ve 16330 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 nci maddesinin birinci fıkrasının 
(a) bendine göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Başkanlığı tarafından Kamu 
Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak 
merkezi yerleştirme yöntemi ile 57 adet Büro Personeli ve 68 adet Tekniker unvanında olmak üzere 
toplam 125 (yüzyirmibeş) adet sözleşmeli personel alınacaktır.


Ön lisans düzeyinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının bulunduğu KPSS-
2020/3 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesinde 03/01/2020 tarihi itibariyle yayınlanmıştır.


Tercih işlemlerinde 4 Kasım 2018 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına 
(2018-KPSS Ön Lisans) girmiş olan adayların sınav sonuçları kullanılacaktır. Adaylar, tercihlerini 8-15
Ocak 2020 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi 
üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. İnternetten tercih gönderme 
işlemleri, 15 Ocak 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecek ve bu süre uzatılmayacaktır.


Yerleştirme işlemlerinde, KPSSP93 puanı kullanılacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta 
iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu kılavuzdaki sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilmek üzere 
tercih yapanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinde (*) ve 06/06/1978 
tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel 
Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında (**) yer alan hükümlerin 
uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. 


(*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde yer alan hüküm: “…Bu 
şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanlığı kararı ile belirlenen 
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe 
kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”


(**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin 3 
ve 4 üncü fıkralarında yer alan hükümler:
“…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle 
kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı 
feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının 
sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini; 
a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan, 
b) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin 
pozisyonlara Ek-4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan,
c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı 
hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş 
pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi 
birine bağlı olarak, Ek-3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, 
tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.”


Adres : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Dikmen Caddesi No:14 
(06100) Bakanlıklar/ANKARA

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN