Duran, 'Sağlıkta şiddet' olayları artık son bulmalıdır !

"Sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet sorununu çözmekte kararlıyız."

Duran, 'Sağlıkta şiddet' olayları artık son bulmalıdır !
Sağlık
"Sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet sorununu çözmekte kararlıyız."

Mil Sağlık Sen Diyarbakır il Başkan Yardımcısı Ergin Duran sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayların artık son bulması gerektiğini ve Mil Sağlık Sen olarak bu konuyu çözmekte kararlı olduklarını söyledi. Yaptığı açıklamada ;

"Elbette sağlıkta şiddetin toplumsal etkenleri vardır ve bunlar giderilmedikçe sağlık kuruluşlarını tam olarak güvenli ve huzurlu yerler haline getirmek mümkün değildir. Gerek sağlık hizmetindeki hızlı değişimler, gerek yasal uygulamalardaki eksiklikler şiddetin önlenmesinde ve çalışan güvenliği sağlama konusunda boşluklar bırakmaktadır. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin en önemli nedenleri arasında sağlık çalışanlarının uzun çalışma süreleri, iletişim problemleri,  kişisel sorunlar, personel yetersizliğine bağlı yorgunluk, basında çıkan provokatif içerikli yanlış haberler, yetersiz güvenlik önlemleri, kriz yönetimlerindeki yetersizlik, silah ve yaralayıcı aletlerin taşınmasının kolay olması gibi etkenler yer almaktadır.
Bu sorun, bir yandan sağlık çalışanlarının can güvenliğini tehdit ederken aynı zamanda sağlık hizmeti sunumunu da aksatır hale getirmiştir. Bu durum; sürdürülebilir, kabul edilebilir ve hatta katlanılabilir değildir! Hastalar çalışanlarımızdan ne beklemesi gerektiğini bilmemekte, problemi veya sorunu ne olursa olsun çözülmesini talep etmektedir. Bunun da en önemli nedeni mevcut sağlık politikaları ve hastane düzenidir. Tek değişen çalışanların tecrübe kazandıkça mevcut duruma alışmaları ve durumu idare etme yeteneklerinin artmasıdır.
Kuşkusuz, her yıl nüfusumuzdan fazla sayıda acil servise hasta başvurusu olmasının ve bu kışkırtılmış acil sağlık talebinin eldeki hizmet olanaklarıyla tam olarak karşılanamaması şiddet olaylarını her geçen gün artırmaktadır. Sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamak için alınması gereken önlemlerin de alınmadığı veya yetersiz kalındığı gerçektir.
Sağlıkta şiddet sorunun çözülmesi için; toplumun, sağlık çalışanlarının, idari ve hukuki birimlerin, siyasetçilerin ve basının duyarlı davranması gerekmektedir. Randevu sistemleri güçlendirilerek uzun hasta kuyruklarının oluşması engellemek önemlidir. Sağlık personeli sayısı artırılarak hastalara sunulan hizmet daha iyi bir hale getirilebilir. Ayrıca güvenlik güçlerinin sayılarını ve yetkilerini arttırarak sağlık çalışanlarının güvenliği sağlanmalıdır. Hasta ve hasta yakınları bilinçlendirilmeli,  gerekirse kamu spotlarıyla bu bilinçlendirme desteklenmelidir. Bu çalışmamız sağlıkta şiddeti 'çalışanlarımızın gözün'den' değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bazen sonucu ciddi yaralanmalara, bazende malesef ölüme kadar varabilen sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önüne mutlaka geçmemiz gerekmektedir. Bunun için şiddet uygulayanlara caydırıcı cezai yaptırımlar mutlaka getirilmelidir. Bu konuda çözüm için gerekirse sağlık hizmeti sunan çalışanlarımıza şiddeti reva görenlerin sağlık sigortaları iptal edilebilir. Sağlıkta şiddete bütüncül bir yaklaşımda bakabilmek, kalıcı çözümlere ve önlemlere ulaşabilmek için konunun diğer bir paydaşı olan hasta tarafından da mutlaka değerlendirilmesi gerekmektedir.." dedi.

Mil Sağlık Sen Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Ergin DURAN

Haber Terapi Son Güncelleme: 00 0000 00:00

HABERİ PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

BUNLARA DA BAKIN