Sağlıkta şiddet sona ersin

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Yaşanan şiddet olayına karşı İstanbul Tabip Odası (İTO) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Şubeleri, 7 Ocak 2020, Salı günü 12.30'da hastane önünde 'Sağlıkta Şiddete Alışmayacağız! Sessiz Kalmayacağız!' başlığıyla ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

PAYLAŞ

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir doktor randevusu olmadığı halde hemen muayene olmak isteyen bir kişinin saldırısına uğradı. Burnu kırılan ve kafa travması yaşayan Dr. Burak Altunpak’ın yaşadığı şiddet sağlık çalışanları arasında büyük tepkiye yol açtı. 

Yaşanan şiddet olayına karşı İstanbul Tabip Odası (İTO) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Şubeleri, 7 Ocak 2020, Salı günü 12.30’da hastane önünde “Sağlıkta Şiddete Alışmayacağız! Sessiz Kalmayacağız!” başlığıyla ortak bir basın açıklaması gerçekleştirilen basın açıklamasına İTO başkanı Dr. Pınar Saip, İTO Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk, Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Murat Ekmez, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Dr. Samet Mengüç, saldırıya uğrayan meslektaşımız Dr. Burak Altunpak, CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker ve çok sayıda hekim, sağlık çalışanı katıldı.

Basın açıklamasında bir konuşma yapan İTO Başkanı Dr. Pınar Saip şunları söyledi: “Yeni yıla mutlu haberlerle başlamak isterdik, ama ne yazık ki yine bir sağlıkta şiddet olayı sebebiyle bir aradayız. Sağlıkta şiddet ülkemizde bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Sağlıkta şiddet neden durdurulamıyor, neden giderek artıyor?

Bunun en büyük nedenlerinden biri sağlıkta performans sistemidir, Sağlıkta Dönüşüm Programıyla getirilmiş olan 5 dakikada hasta bakma dayatmasıdır.

Bir hekim hastasına yardımcı olabilmek için en az 20 dakika vakit ayırabilmelidir. Bu yüzden sağlıkta performans sisteminden vazgeçilmelidir.

Yöneticiler sağlık sisteminde yaşanan sorunların sorumlusu olarak sağlık çalışanlarını göstermektedir. Sağlık sistemi çökmüştür; sevk sistemi işlememektedir, acil servislerde büyük, gereksiz bir yığılma söz konusudur.

Kışkırtılmış bir talep söz konusudur.

Hekimlere ve sağlık çalışanlarına karşı hükümetin kullandığı hürmetsiz, hedef gösterici dil iç paralayıcıdır, saygıyı yok etmektedir.

İstanbul Tabip Odası olarak 6331 sayılı Yasa gereği sağlık çalışanları şiddete uğradığında işi bırakma hakları olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.

Bizler hekimlik yapmak istiyoruz, hastalarımıza yeterli süreyi ayırmak istiyoruz, sağlıkta şiddetin olmadığı bir ortamda çalışmak istiyoruz.

Hastanelerde çalışma güvenliğinin sağlanması Sağlık Bakanlığı’nın, sağlık müdürlüklerinin, başhekimlerin görevidir. Buradan bir kez daha uyarıyoruz.

Şiddete karşı verilen cezaların caydırıcı olmasını istiyoruz. TTB tarafından hazırlanan sağlıkta şiddet yasa tasarısının bir an önce yasalaşmasını istiyoruz.” dedi.

Ardından ortak basın metnini SES Bakırköy Şube Eş Başkanı Nuran Güngör tarafından yapılan açıklamada şunlar dile getirildi: “Sabah işe gitmek için evden çıkıp, iş yerinde şifa vermek için çabaladığımız insanlar tarafından şiddete uğramayı, öldürülmeyi kabul etmiyoruz! 

Sağlık kurumlarında şiddetin kanıksanmasını, normalleştirilmesini kabul etmiyoruz! 

Sağlığı korumak, şifa vermek üzere kurulmuş bir mesleğin mensuplarının görevi başında şiddete uğramasını, öldürülmesini kabul etmiyoruz!

Artık yeter diyoruz. Yetkililere bir kez daha sesleniyoruz. Kurumlarınızın ve çalışanlarınızın saygınlığı, çalışma ve can güvenliklerinin sağlanması, giysi ve kıyafetlerinin edep, adap ve inançlarına göre uygun olmaları ile değil, sizin alacağınız önlem ve yasal kararlar ile olacaktır. 

Bugün, buradan Sağlık Bakanlığı’nı tekrar uyarıyoruz. Hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının can güvenliğini sağlamak konusundaki sorumluluğunu yerine getirmeye davet ediyoruz. Yaşanan şiddet, hekimler ve sağlık çalışanlarından insanlık ve mesleki değerlere yönelmiştir. Yıllardır dile getirdiğiniz vaatler ve içi boş söylemler yerine Türk Tabipleri Birliği’nin hazırlamış olduğu ve Mecliste beklettiğiniz Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasa tasarısını biran önce gündeme alın ve yasalaştırın. 

Böylece her geçen gün artan sağlıkta şiddeti önlemek için iktidarınız ve bakanlığınız tarafından gerçekçi bir adım atılmış olsun!” ifadeleri kullanıldı.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN